Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als leverancier (HEY DEAR GmbH) via de website heydear.de sluit. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van eventuele termen die u hebt gebruikt, in strijd met.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het voorwerp van het contract is de verkoop van goederen.

Wij verkopen de goederen geheel of gedeeltelijk als commissionair in eigen naam voor rekening van een derde partij, dus voor een derde als eigenaar van de goederen. Los daarvan zijn wij contractpartners met alle rechten en plichten.

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten via het online winkelwagensysteem onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld.

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.

Als u een instant-betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van de instant-betaling systeem.
Als u naar het betreffende instant-betalingssysteem wordt doorgestuurd, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem of nadat u bent doorgestuurd naar onze online shop.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door de bestelling via de daarvoor bestemde knop ("kopen" of soortgelijke aanduiding) te verzenden, verklaart u op juridisch bindende wijze akkoord te gaan met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract vindt plaats via e-mail, in sommige gevallen automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Totstandkoming van het contract voor downloadproducten

(1) Het onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van downloadproducten (digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd).
Zodra het betreffende downloadproduct op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten via het online winkelwagensysteem onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld.

(2) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De voor aankoop bestemde downloadproducten worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren. Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalingsvoorwaarden, worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.
Als u een instant-betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van de instant-betaling systeem.Als u naar het betreffende instant-betalingssysteem wordt doorgestuurd, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem of nadat u bent doorgestuurd naar onze online shop.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.

Door de bestelling via de daarvoor bestemde knop ("kopen" of soortgelijke aanduiding) te verzenden, verklaart u op juridisch bindende wijze akkoord te gaan met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract vindt plaats via e-mail, in sommige gevallen automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Totstandkoming van het contract voor downloadproducten

(1) Het onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van downloadproducten (digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd).
Zodra het betreffende downloadproduct op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten via het online winkelwagensysteem onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld.

(2) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De voor aankoop bestemde downloadproducten worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren. Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalingsvoorwaarden, worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.
Als u een instant-betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van de instant-betaling systeem.
Als u naar het betreffende instant-betalingssysteem wordt doorgestuurd, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem of nadat u bent doorgestuurd naar onze online shop.
Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door de bestelling via de daarvoor bestemde knop ("kopen" of soortgelijke aanduiding) te verzenden, verklaart u op juridisch bindende wijze akkoord te gaan met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(3) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract vindt plaats via e-mail, in sommige gevallen automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 4 Licentie voor downloadproducten

(1) De aangeboden downloadproducten zijn auteursrechtelijk beschermd. U ontvangt bij elk downloadproduct dat bij ons is gekocht

een eenvoudige gebruikslicentie, tenzij anders vermeld in de betreffende aanbieding.

(2) De eenvoudige gebruikslicentie omvat toestemming om een ​​kopie van het downloadproduct op te slaan en/of af te drukken voor persoonlijk gebruik op uw computer of ander elektronisch apparaat.

Het is niet toegestaan ​​verdere kopieën te maken. Het is uitdrukkelijk verboden een bestand of delen daarvan te wijzigen, te bewerken en op enigerlei wijze privé of commercieel ter beschikking te stellen aan derden.

§ 5 individueel ontworpen goederen

(1) U verstrekt ons uiterlijk direct na het sluiten van het contract via het online bestelsysteem of per e-mail de juiste informatie, teksten of bestanden die nodig zijn voor het individuele ontwerp van de goederen. Al onze specificaties voor bestandsformaten moeten worden nageleefd.

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (met name auteursrechten, naamgevingsrechten, merkrechten) of in strijd is met bestaande wetten. U vrijwaart ons uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de kosten van de in dit kader vereiste procesvertegenwoordiging.

(3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op juistheid van de inhoud en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten in dit opzicht.

§ 6 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling via Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling geschiedt in elk geval aan Klarna:

Factuur: De betalingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf de verzending van de goederen/het ticket/of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factureringsvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland.

Gespreid kopen: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop in vaste of flexibele maandelijkse termijnen betalen op basis van de voorwaarden die bij het afrekenen staan ​​vermeld. De termijnbetaling is verschuldigd aan het einde van de maand nadat Klarna een maandelijkse factuur heeft verzonden. Meer informatie over kopen op afbetaling inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier (alleen beschikbaar in de genoemde landen): Duitsland.

Sofortüberweisung: Verkrijgbaar in Duitsland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Automatische incasso: De incasso vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. U wordt per e-mail geïnformeerd over de tijd.

Creditcard (Visa/Mastercard): Beschikbaar in Duitsland. De afschrijving vindt plaats nadat de goederen of tickets zijn verzonden / de dienst beschikbaar is of, in het geval van een abonnement, volgens de gecommuniceerde tijden.

Het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of aankoop op afbetaling en/of automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven we uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles als onderdeel van de aankoopinitiatie en de verwerking van het koopcontract. Begrijp alsjeblieft dat we je alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die op basis van de resultaten van de kredietcontrole zijn toegestaan.

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vind je hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna.

Meer informatie over Klarna vind je hier. Je vindt de Klarna-app hier

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 8 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 9 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de bevoegde rechtbank is onze statutaire zetel als u geen consument maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

HEY DEAR GmbH
Eichgrabenstr. 6
63628 Bad Soden-Salmünster
Duitsland
Telefoon: op aanvraag
E-mail: hey@heydear.de

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Contractsluiting" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na toegang tot de

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie bij overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of dienst zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod worden opgeroepen, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

5.3. De voor u beschikbare betaalmethoden worden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.

5.4. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de opdrachtnemer of een andere voor de uitvoering van de zending verantwoordelijke vervoerder opdracht heeft gegeven.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

laatste update: 01/10/2022