Gegevensbescherming

Indien nodig zijn enkele andere gegevens toegestaan, het verstrekken van uw persoonsgegevens is wettelijk of contractueel verplicht en is ook niet nodig voor het sluiten van een contract. Zij zijn niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als voor beide lopende verwerkingen geen andere informatie is toegestaan.

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie die zelf herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server logbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en vastgelegd in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij het waarborgen van een probleemloze werking van onze website en bij het verbeteren van ons aanbod.

Uw gegevens zijn onder meer naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Contact

verantwoordelijk

Neem contact met ons op als je wilt. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u in ons colofon.

Klantcontact via e-mail

Als u via e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht) alleen voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Indien de contactopname dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies bij koopintresse, het opstellen van een aanbieding) of reeds betrekking heeft op een tussen u en ons gesloten overeenkomst, vindt deze gegevensverwerking plaats. 6 lid 1 letter b AVG.

Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens zijn vervolgens verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier

Bij gebruik van het contactformulier worden uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen verzameld voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact te leggen.
Indien de contactopname dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies bij koopintresse, het opstellen van een aanbieding) of reeds betrekking heeft op een tussen u en ons gesloten overeenkomst, vindt deze gegevensverwerking plaats. 6 lid 1 letter b AVG.

Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens zijn vervolgens verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Bestellingen
Verzameling, verwerking en openbaarmaking van persoonlijke gegevens bij het plaatsen van bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lid b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Uw gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de door u geselecteerde rederijen en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.

Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Beoordelingen reclame

Gegevensverzameling bij het schrijven van een opmerking

Wanneer u reageert op een artikel of bijdrage, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De verwerking dient om opmerkingen mogelijk te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw opmerking is gepubliceerd, wordt alleen de naam die u opgeeft gepubliceerd.

Wanneer u een opmerking plaatst, wordt uw IP-adres bovendien opgeslagen om misbruik van de opmerkingsfunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw IP-adres wordt dan verwijderd.

Koper Seal Klantbeoordeling

We gebruiken op onze website de koperszegel-klantbeoordelingstool van Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Na uw bestelling willen wij u vragen om uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren.
Voor dit doel zullen we u per e-mail schrijven, waarbij we het technische systeem van de aanbieder van de koperszegelevaluatietool gebruiken als onderdeel van de orderverwerking.

Uw gegevens worden ofwel met uw toestemming ofwel op basis van ons gerechtvaardigd belang verwerkt.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a DSGVO met uw toestemming, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van het evaluatieverzoek. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de bijbehorende link in de e-mail, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.
Verwerking zonder uitdrukkelijke toestemming vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit het gerechtvaardigd belang bij waarheidsgetrouwe, geverifieerde evaluaties van onze diensten in het kader van direct advertising. Hiervoor sturen we een elektronisch verzoek om een ​​beoordeling van onze eigen goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht. Het wordt verzonden naar het e-mailadres dat we van u hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van goederen of diensten. Het verzenden van het beoordelingsverzoek is onderworpen aan de voorwaarde dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik van uw e-mailadres.
Het bezwaar is te allen tijde mogelijk door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het colofon. U kunt ook de speciale link in de beoordelingsprompt gebruiken. Hier zijn geen andere kosten aan verbonden dan de transportkosten volgens de basistarieven.
De persoonlijke gegevens die in dit verband in het technische systeem van de koperszegelevaluatietool zijn opgeslagen, worden 3 maanden na de levering van de goederen die voor evaluatie zijn geregistreerd, verwijderd.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven

Ongeacht de contractverwerking gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.

Uw gegevens worden in het kader van de orderverwerking doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing. Een overdracht aan andere derden vindt niet plaats.

Gebruik van e-mailadres voor het verzenden van direct mail
We gebruiken uw e-mailadres, dat we hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van goederen of diensten, voor de elektronische verzending van reclame voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met degene die u al bij ons hebt gekocht, voor zover u deze hebben geen bezwaar gemaakt tegen het gebruik ervan. Het verstrekken van het e-mailadres is vereist voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het colofon. U kunt hiervoor ook de daarvoor bestemde link in de actie-e-mail gebruiken. Hier zijn geen andere kosten aan verbonden dan de transportkosten volgens de basistarieven.

Beheer van goederen van verzendserviceprovider

Doorsturen van het e-mailadres naar rederijen voor informatie over de verzendstatus

In het kader van de contractverwerking geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, voor zover u hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het doel van de overboeking is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem

We gebruiken een goederenbeheersysteem voor de contractverwerking als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die als onderdeel van de bestelling zijn verzameld, verzonden naar:
Billbee GmbH, Paulinenstrae 54, 32756 Detmold
verzonden.

Kredietrapport betalingsdienstaanbieder

PayPal gebruiken

Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. U vindt deze op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

PayPal Express gebruiken

We gebruiken de PayPal Express-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. op onze website. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de PayPal Express-betaalservice aan te kunnen bieden. Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer de website wordt bezocht. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Door de cookies kan uw browser worden herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Meer informatie over gegevensverwerking bij gebruik van de PayPal Express-betalingsservice vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.

 

Amazon Payments gebruiken

We gebruiken de Amazon Payments-betaalservice van Amazon Payments Europe s.c.a. op onze website. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments").
Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de Amazon Payments-betaalservice aan te kunnen bieden.
Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat Amazon Payments gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer de website wordt bezocht. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Door de cookies kan uw browser worden herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Door "Amazon Payments" te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar Amazon Payments verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 letter b AVG.
Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienst Amazon Payments vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

Gebruik van persoonlijke gegevens bij het selecteren van Klarna-betalingsopties

Om u de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden, zullen wij persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven. Op deze manier kan Klarna beoordelen of je gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aanpassen aan jouw wensen. Algemene informatie over Klarna is beschikbaar op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/ de_de/privacy.

koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomt. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Via onderstaande links kunt u lezen hoe u cookies kunt beheren (inclusief deactiveren) in de belangrijkste browsers:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de verklaring inzake gegevensbescherming, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Gebruik van wettelijke AVG-cookie

We gebruiken de tool voor toestemmingsbeheer AVG Legal Cookie van beeclever GmbH (Universitätsstrasse 3, 56070 Koblenz a. Rh.; "beeclever") op onze website. De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, met name het plaatsen van cookies, en om gebruik te maken van uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming.
De gegevensverwerking dient om de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en daarmee om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere, De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar Cookiebot: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, versleutelde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 (1) (c) AVG.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij beeclever op: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions en op https://gdpr-legal-cookie.com/pages/ datenschutzerklarung.

 

Analyse van het volgen van advertenties

Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, verwijzende URL (website via welke u onze website bezoekt) de website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die op deze manier wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
Met uw toestemming worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt op grond van artikel 15 lid 3 zin 1 TMG in samenhang met artikel 6 lid 1 onder a AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

 

De Facebook-pixel gebruiken

We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook") op onze website.
Facebook Ierland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de service is geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. De basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Facebook Ierland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan de verplichtingen conform artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst. Facebook Ierland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, in overeenstemming met de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen onder artikel 33, 34 AVG, voor zover een schending van de Bescherming van Persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Facebook Ierland onder de Gezamenlijke Verwerkingsovereenkomst.

Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Met uw toestemming worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt op grond van artikel 15 lid 3 zin 1 TMG in samenhang met artikel 6 lid 1 onder a AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden

We gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en, in dit verband, conversietracking (evaluatie van bezoeken). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg hiervan kunnen cookies op geen enkele manier worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Met uw toestemming worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt op grond van artikel 15 lid 3 zin 1 TMG in samenhang met artikel 6 lid 1 onder a AVG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 lit

AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.de/policies/privacy/

 

Door gebruik te maken van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc.

We gebruiken de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website. Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De applicatie dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren. Google gebruikt cookies om het websitegebruik te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Via de cookies worden zowel bezoeken aan de website als anonieme gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van bezoekers van de website. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Met uw toestemming worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt op grond van artikel 15 lid 3 zin 1 TMG in samenhang met artikel 6 lid 1 onder a AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

 

Gebruik van Microsoft Advertising

We gebruiken Microsoft Advertising van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; "Microsoft") op onze website.
De gegevensverwerking dient voor marketing- en reclamedoeleinden en voor het meten van het succes van de reclamemaatregelen (conversietracking). We leren het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Het is echter niet mogelijk om deze gebruikers persoonlijk te identificeren. Microsoft Advertising maakt gebruik van technologieën zoals cookies en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Wanneer u op een advertentie klikt die is geplaatst door Microsoft Advertising, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookie heeft een beperkte geldigheid en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Microsoft herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, identifiers toegewezen door Microsoft, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, verwijzende URL (website van waaruit u onze website hebt bezocht), URL van onze website .

Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. Met uw toestemming worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt op grond van artikel 15 lid 3 zin 1 TMG in samenhang met artikel 6 lid 1 onder a AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vindt u hier. Plug-ins en diversen

Gebruik van Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google LLC op onze website. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het op de behoefte gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en er worden ook geen persoonsgegevens verwerkt. Het maakt het echter mogelijk om extra tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.

 

Gebruik van Google Maps

We gebruiken de functie voor het insluiten van Google Maps-kaarten van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website.
Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de website bij het openen van de pagina's waarin Google Maps is geïntegreerd.
Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Met uw toestemming worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt op grond van artikel 15 lid 3 zin 1 TMG in samenhang met artikel 6 lid 1 onder a AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Voor meer informatie over hoe Google gegevens verzamelt en gebruikt, zie het privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar kunt u ook uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.

Gebruik van YouTube

We gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website. YouTube is een Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") gelieerde onderneming.
De functie toont op YouTube opgeslagen video's in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube gestuurd en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Met uw toestemming worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt op grond van artikel 15 lid 3 zin 1 TMG in samenhang met artikel 6 lid 1 onder a AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.

 

Vimeo gebruiken

We gebruiken plug-ins van Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, New York 10011, VS; "Vimeo") op onze website om video's van het "Vimeo"-portaal te integreren.
Als u pagina's op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in hebben, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen. Als gevolg hiervan wordt zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, verzonden naar de Vimeo-servers.

Als u bent aangemeld bij Vimeo, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijvoorbeeld door een video te starten door op de bijbehorende knop te drukken), wordt deze informatie ook toegewezen aan uw Vimeo-account.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /gegevensbescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming /standaardcontractbepalingen-scc_nl.

Met uw toestemming worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt op grond van artikel 15 lid 3 zin 1 TMG in samenhang met artikel 6 lid 1 onder a AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Meer gedetailleerde informatie over het doel en de omvang van de verzameling en over het verdere gebruik en de verwerking van de gegevens door Vimeo, evenals over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Vimeo: https:/ /vimeo.com/privacy

Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag

Na voltooiing van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, met name fiscaal en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

rechten van de betrokkene

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van artikel 15 tot 20 AVG: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien hebt u volgens artikel 21 lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6 lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op direct marketing.

 

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

Recht van bezwaar

Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met effect voor de toekomst .
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is ingediend, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van direct marketing staken.

laatste update: 27.10.2020